Jesteś tutaj

Zespół kulochwytów stanowiska do sprawdzania broni SB.01.2010

Zespół kulochwytów stanowiska do sprawdzania broni SB.01.2010 został opracowany przez naszą firmę, aby ułatwić pracę Wojskowym Warsztatowm Technicznym, które po remoncie broni były zmuszone sprawdzać jej działanie na poligonie, co pochłaniało znaczną ilość czasu, a co za tym idzie środków finansowych. Dzięki temu rozwiązaniu, sprawdzenie broni jest możliwe na terenie warsztatów "na własną rękę" z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa praconików RWT. Obecnie użytkowanych jest cztery sztukie zespółów min. w RWT Lublin.

Zespół kulochwytów stanowiska do sprawdzania broni po naprawie stanowi klatkową przestrzenną konstrukcję bazującą na stalowych elementach.

Za zabezpieczenie otoczenia przed skutkami przypadkowego strzału odpowiadają boczne, czołowe i górne przykręcane śrubami płyty z atestowanej blachy pancernej o grubości 10 mm pokryte dodatkowo wykładziną antyrykoszetową o grubości 43 mm.

Wykładzina antyrykoszetowa jest odsunięta od blachy pancernej na odległość 50 mm i mocowana wkrętami.

Za zespołem kulochwytów na urządzeniu GHD jest montowany i przykręcany dodatkowy kulochwyt zabezpieczający.

W płycie czołowej znajduje się otwór do połączenia ze ślimakowym urządzeniem do wychwytywania pocisków typu Snail Systems Gunsmith GHD przeznaczony do wkładania końcówki lufy broni oraz otwór na króciec wentylacyjny do odprowadzania gazów prochowych znad zamka broni.

W podłodze znajdują się szyny do montażu wózka platformowego o regulowanej wysokości blatu. Wózek wspomaga strzelanie z broni o dużej masie bez potrzeby utrzymywania jej w ręku.

W części sufitowej znajdują się lampa oświetleniowa.

Całość konstrukcji lakierowana i zabezpieczona przed korozją.

Wykaz urządzeń:

 • zespół kulochwytów;
 • skrzynka elektryczna zasilająca (rozdzielnia) typu RBM 35x25x28 mająca za zadanie zasilanie odbiorników energii elektrycznej, zabezpieczanie obwodów elektrycznych stanowiska, sterowanie pracą oraz sygnalizacje stanu pracy a w szczególności:
  • załączenie oświetlenia roboczego i ostrzegawczego;
  • załączenie wentylacji;
  • załączenie urządzenia do wychwytywania pocisków GHD
 • pompa do ścieków 6E-CIM (giant):
  • pompa do pompowania płynów i odpadów stałych przewodami o średnicy do ½ cala;
  • żeliwna obudowa pompy pokryta ochronną warstwą epoksydową;
  • zalana olejem gwarantująca ciągłe smarowanie;
  • silnik zwartobiegunowy o mocy 1/3 KM;
  • zabezpieczenie przeciwko prze-ciążeniom termicznym
 • ślimakowe urządzenie do wychwy-tywania pocisków typu Snail Systems Gunsmith GHD;
 • refraktometr – do sprawdzania stężenia oleju Snail Oil