Jesteś tutaj

Aktualności

Umowa na dostawę Pojazdu Wojsk Aeromobilnych

W grudniu 2019 roku po złożniu najlepszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa Pojazdów Wojsk Aeromobilnych o wysokiej mobilności przeznaczonych do desantowania techniką spadochronową oraz przyczep specjalnych do pojazdu Wojsk Aeromobilnych o wysokiej mobilności nasza firma podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę ww. pojazdów i przyczep. Umowa przewisuje dostawę 55 szt. pojazdów i 105 szt. przyczep w latach 2019-2022 oraz 25 szt. pojazdów i 55 szt. przyczep w ramach prawa opcji. Kwota kontraktu wynosi odpowiednio 33 123 000,00 zł dla zamówienia gwarantowanego i 15 677 000,00 zł dla zamówienia opcjonalnego. Dostarczany przez naszą firmę pojazd bazuje na konstrukcji Toyoty Land Cruiser.

Co ciekawe Czeska Armia w obecnej chwili realizuje tożsamy projekt na potrzeby swoich nowotworzonych Wojsk Aeromobilnych.

Szkolenie z wymagań AQAP 2110:2016 w CCJ

8 lutego 2018 roku wzieliśmy udział w szkoleniu z wymagań uaktualnionych wymagań "nakładki" AQAP do normy ISO 9001:2015, co pomoże nam w implementacji nowych wymagań i wdrożeniu zrówno procedur wg nowej normy ISO, jak i AQAP w naszej firmie.