Jesteś tutaj

Oferta

Category:

Balistyka

Zespół kulochwytów stanowiska do sprawdzania broni SB.01.2010 został opracowany przez naszą firmę, aby ułatwić pracę Wojskowym Warsztatowm Technicznym, które po remoncie broni były zmuszone sprawdzać jej działanie na poligonie, co pochłaniało znaczną ilość czasu, a co za tym idzie środków finansowych. Dzięki temu rozwiązaniu, sprawdzenie broni jest możliwe na terenie warsztatów "na własną rękę" z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa praconików RWT. Obecnie użytkowanych jest cztery sztukie zespółów min. w RWT Lublin.

Zespół kulochwytów stanowiska do sprawdzania broni po naprawie stanowi klatkową przestrzenną konstrukcję bazującą na stalowych elementach.

CBRN

Papierki CALID-3 zostały zaprojektowane do jednoczesnego wykrywania trzech grup gazów bojowych

  • paralitycznodrgawkowych z grupy G,
  • paralitycznodrgawkowych z grupy V
  • parzących – H.

Gazy są wykrywane w fazie ciekłej, przy kontakcie z powierzchnią papierka ulega on zabarwieniu na jeden z trzech kolorów. 
Papierki są pakowane w formie książeczki. Mogą być wykorzystywane zarówno przez siły zbrojne, jak również służby cywilne.

Specyfikacja

CBRN

Pasek wskaźnikowy DETEHIT® został zaprojektowany do wykrywania środków paralityczno-drgawkowych w powietrzu, wodzie, żywności i na powierzchniach.
Pasek wskaźnikowy może określić niebezpieczne stężenie środków paralityczno-drgawkowych w powietrzu (w ciągu 2-3 minut), czy możliwe jest zdjęcie maski przeciwgazowej (5-15 minut), czy żywność lub woda nadają się do spożycia (15-30 minut).

Główną zaleta DETEHIT jest czułość i możlwiość badania wody. 

SPECYFIKACJA:

Nazwa: DETEHIT
NSN: 6665 16 000 7850 
Producent: ORITEST
Wykrywanie: środki paraliyczno-drgawkowe G i V
Sposób wskazania: obecność środków paralityczno-drgawkowych stwierdza się, kiedy część wskaźnikowa pozostaje biała po wykonaniu badania

WYKRYWANIE:

CBRN

Pakiet przeznaczony jest do prowadzenia skutecznych, indywidualnych procesów likwidacji skażeń odkrytych powierzchni skóry i elementów wyposażenia indywidualnego, w tym masek przeciwgazowych i broni strzeleckiej.

Zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną orzeczeniem DPZ nr 65/TWL/04 z dnia 31.03.2004r. –„Warunki Techniczne na Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny” Właścicielem  dokumentacji „Warunki Techniczne na Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny” jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W roku 2017 dostarczyliśmy na rzecz Wojska polskiego 53 400 pakietów.

W skład zestawu wchodzą:

Balistyka

Urządzenie do Bezpiecznego Załadowania i Rozładowania Broni (UDBZiRB), czyli stanowisko do bezpiecznego rozładowania broni służy do oddawania strzału kontrolnego, rozładowania i naładowania broni i jest dostępne w klasie FB-2, FB-6/FSG i FB-7/FSG.

Części do pojazdów wojskowych

Nakładka gumowa do gąsienicy czołgu PT-91 Twardy wykonana z najwyższej jakości mieszanki gumy.

Strony