Jesteś tutaj

Oferta

Category:

Balistyka

Zespół kulochwytów stanowiska do sprawdzania broni SB.01.2010 został opracowany przez naszą firmę, aby ułatwić pracę Wojskowym Warsztatowm Technicznym, które po remoncie broni były zmuszone sprawdzać jej działanie na poligonie, co pochłaniało znaczną ilość czasu, a co za tym idzie środków finansowych. Dzięki temu rozwiązaniu, sprawdzenie broni jest możliwe na terenie warsztatów "na własną rękę" z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa praconików RWT. Obecnie użytkowanych jest cztery sztukie zespółów min. w RWT Lublin.

Zespół kulochwytów stanowiska do sprawdzania broni po naprawie stanowi klatkową przestrzenną konstrukcję bazującą na stalowych elementach.

Balistyka

Urządzenie do Bezpiecznego Załadowania i Rozładowania Broni (UDBZiRB), czyli stanowisko do bezpiecznego rozładowania broni służy do oddawania strzału kontrolnego, rozładowania i naładowania broni i jest dostępne w klasie FB-2, FB-6/FSG i FB-7/FSG.