Jesteś tutaj

Uniwersalny Odkażalnik Proszkowy

Uniwersalny Odkażalnik Proszkowy

Jesteśy dostawcą Uniwersalnego Odkażalnika Proszkowego, wyprodukowanego zgodnie z „Warunkami Technicznymi na produkcję i odbiór uniwersalnego odkażalnika proszkowego”, zatwierdzonymi przez Szefa Oddziału Zabezpieczenia Działań Wojsk Departamentu Polityki Zbrojeniowej Orzeczeniem Nr 345/ZDW/2008 z dnia 04.02.2008 r. oraz Kartą Zmian do dokumentacji technicznej uniwersalnego odkażalnika proszkowego.

Na przestrzeni ostatnich lat dostarczyliśmy ponad siedemdziesią ton UOPu i ĆUOPu do Wojskowych Składów.

Dostępne opakowania:

  • słoik polipropylenowy 400 g
  • wiadro polipropylenowe 10 kg
  • Hobok 20 kg